โค้ชอาสาสำหรับโรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยลัย
“หากคุณครูหรืออาจารย์รู้วิธีการใช้ศาสตร์การโค้ช
คงได้ช่วยนักเรียนหรือนักศึกษาได้เป็นจำนวนมาก”